پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه تلاش اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

اعضای انجمن اولیا و مربیان

اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه در سال تحصیلی 99-98


پایه اول: جناب آقای صلواتیان ولی دانش آموز محمد صدرا صلواتیان

پایه دوم: جناب آقای مخترع ولی دانش آموز محمد طاها مخترع

پایه سوم: سرکار خانم معینی ولی دانش آموز امیر عباس رنجبریان

پایه چهارم: جناب آقای افروغ ولی دانش آموز آبتین افروغ

پایه پنجم: سرکار خانم غلامی ولی دانش آموز امیررضا  عظیمی وزیری

پایه ششم: سرکار خانم اسکندری ولی دانش آموز آریان پسیان