پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه تلاش

Talash Smart School

پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه تلاش اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

کسب مقام در مسابقات شاهنامه خوانی

کسب مقام در مسابقات فرهنگی هنری منطقه 2

پدرام فرزانه قهرمان کشور در رشته کاراته

کسب مقام اول گروه مان و مقام دوم گروه مسافت در مسابقات کشوری

افتخارات دبستان تلاش


قهرمانی پدرام فرزانه دانش آموز پایه ششم در رشته ی کاراته

افتخارات ورزشی سالهای گذشته دبستان تلاش

افتخارات و دستاوردها

کسب مقام دوم مسابقات جابربن حیان منطقه 2 تهران

مقام های ورزشی